बोलण्या-लिहिण्यामागे माझ्या मते एकाच हेतू

बोलण्या-लिहिण्यामागे माझ्या मते एकच हेतू - आपल्याला काहीतरी उत्कटतेने वाटत असते, ते इतरांना सांगावे.

.
.

Tuesday, 30 August 2011

' सखा '

[ सप्टेंबर २००५ - फ्रेंडशीप डे निमित्ताने लिहिलेली एक कविता ]

जनि-मानसी तुज मी मिरवी
एकांती मग तू मज रमवी
तुज संगे करावे गोड गुज
तुझ्याच भोवती फिरे हितगुज

प्रिय जरी मज सखे सोबती
कुणास ना तुज परी मी सोपवी
हुरहूर दाटे वेड्या मनी
येशील ना रे सख्या परतुनी

अजून आठवे क्षण तो एक
लक्ष वेधलेस तुच अचूक
नवेपणाचा नवा सुगंध
नवी धाटणी नवाच बंध

किती ते रंग आणिक ढंग
तुझ्या संगती मन होई दंग
तुज भावती अज्ञ अन पंडित
सर्वांस देसी सुख तू अगणित

आणखी काय तुज मी तोलू
शब्द तोकडे कसे मी बोलू
रसिक हृदयी तुमचे राज
वंदन तुम्हास ग्रंथ महाराज !!

- आरती.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.