बोलण्या-लिहिण्यामागे माझ्या मते एकाच हेतू

बोलण्या-लिहिण्यामागे माझ्या मते एकच हेतू - आपल्याला काहीतरी उत्कटतेने वाटत असते, ते इतरांना सांगावे.

.
.

Tuesday, 24 January 2012

' अंतर '

०२ एप्रिल २००३

जीवघेण्या कामाच्या ओझ्यातही
कुठल्याही अर्धाविरामाच्या क्षणी 
शब्द हळूच डोकावतात
पाठोपाठ सूरही येतात
मन गाण्याने भरून येते 
प्रेमाने साद घालते

नाकारायचच  म्हंटल जर सगळ
तर कोण अडवू शकत ?
मग काहीच नसत

रिकाम्या एकटेपणातही
रेंगाळलेल्या निवांत क्षणीही 
शब्द हरवतात, सूर अडखळतात
गाणे मनातच विरून जाते
अंतर वाढतच राहते .......

- आरती.