बोलण्या-लिहिण्यामागे माझ्या मते एकाच हेतू

बोलण्या-लिहिण्यामागे माझ्या मते एकच हेतू - आपल्याला काहीतरी उत्कटतेने वाटत असते, ते इतरांना सांगावे.

.
.

Sunday, 6 May 2012

' वाटते '

19/04/2008

एकटे असावे वाटते 
बसावे शांत वाटते 
वाटते ऐकू न यावे 
सूर माझे मला वाटते 

एक मैफिल संपलेली 
रातराणी बहरलेली 
चांदण्या रात्रीस या 
बिलगून जावे वाटते 

राग तू, अनुराग तू,
मोह कि वैराग्य तू 
गूढ मनाच्या  डोही या 
बुडावे खोल, खोल वाटते 

हले पाचोळा, फुले पिसारा 
का अवेळी मुद्गंध आला 
साचलेल्या जलाने या 
कोसळावे वाटते ........... *

- आरती.