बोलण्या-लिहिण्यामागे माझ्या मते एकाच हेतू

बोलण्या-लिहिण्यामागे माझ्या मते एकच हेतू - आपल्याला काहीतरी उत्कटतेने वाटत असते, ते इतरांना सांगावे.

.
.

Monday, 23 July 2012

' पाउस '

03 Aug 03

होडी बरोबर वाहत जाणारा
छत्री बरोबर उडत जाणारा

पैसा पाहून धावत येणारा
मेंढकाच्या सुरात गाणे गाणारा

जिकडे तिकडे चिकचिक करणारा
शाळेची सुट्टी निश्चित करणारा

पाऊस वाटतो हवा हवा
जुनाच असून भासतो नवा

* * *

कधी कोसळणे, कधी कडाडणे
कधी रिमझिम, कधी झिमझिम
कधी टिपटीप, कधी भुरभूर
वेढून येतो आगळीच हुरहुर

हलका हलका मृद्गंध
धरे संगती मोरही धुंद
भिजवतो मन चिंब चिंब
झिरपतो मग थेंब अन थेंब

बहार नवा, निर्झर नवा
इंद्रधनुचा साज नवा
जीव नवे, जिवन नवे
घेऊन येतो संजीवन नवे

नव्या रुपात नव्याने कोसळतो
आठवणीच का मग जुन्या उगाळतो ....

- आरती.No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.