बोलण्या-लिहिण्यामागे माझ्या मते एकाच हेतू

बोलण्या-लिहिण्यामागे माझ्या मते एकच हेतू - आपल्याला काहीतरी उत्कटतेने वाटत असते, ते इतरांना सांगावे.

.
.

Tuesday, 30 August 2011

' गणपतीची आरती '


देव गजानन
शिव-गौरी नंदन
गजमुख साजिरे
मनी वसते  ...

चांदीचा पाट
सोन्याचे ताट
मोत्याची माळ
गळा शोभते ...

दुर्वांची रास
पुष्प आरास
मोदक नैवेद्या
भक्त देतसे ...

चंदनी मखर
जरी पितांबर
माणिक मुकुट
शोभा वाढवी ...

सजली स्वारी
संतोष भारी
गणांच्या मनी
दाटुनी येई ...

मनीची आस
सांगे गणेशास
सद्बुद्धी दान
नित्य मिळूदे ...

!! जय गजानन !!

- आरती.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.